Грайфера представлява механизъм , който има прикрепени черупки или челюсти затварящи се около даден обект или товар, използвани особено при вдигане или влачене на тежки предмети. Ротаторите задвижват грайфера и по хидравличен път задават правилната посока на завъртане.
Грайфер за разцепване на трупи W600

Грайфера за разцепване на трупи W600:

  • има възможност за монтаж към хидравлични кранове и багери;
  • той е със здрава и надежна конструкция, доказана технология - ниско обслужване и ниско износване;
  • ширината на отваряне на челюстите не определя даметъра на разцепващото дърво, а само най- крайната отцепваща част;
  • предварителното разцепване на дървата позволява естествен процес на сушене, което повишава качеството на биомасата и добива на енергия;
  • разцепва дебели дървени трупи с максимална ефективност;
  • грайфера за разцепване може да се използва също така и като захващащ грайфер.

 

Цената е в лева без ДДС

3 700.00лв.
Грайфер кофачен за насипни материали ГК 200L

ГК 200L е двучелюстен грайфер с хоризонтално разположен хидравличен цилиндър подходящ за товарене/разтоварване на насипни материали: пясък, чакъл, инертни материали и др.

Грайфера е със здрава и надеждна конструкция. 

 

Цената е в лева без ДДС

1 980.00лв.
Грайфер кофачен за насипни материали ГК 160L

ГК 160L е двучелюстен грайфер с хоризонтално разположен хидравличен цилиндър подходящ за товарене/разтоварване на насипни материали: пясък, чакъл, инертни материали и др.

Грайфера е със здрава и надеждна конструкция. 

 

Цената е в лева без ДДС

1 800.00лв.
Грайфер челюстен за трупи ГЧ 024
  • ГЧ 024 е двучелюстен грайфер за монтаж към хидравлични кранове за работа с дървени трупи.
  • ГЧ 024 разполага с надеждна и функционална конструкция.
  • ГЧ 024 е с подсилена конструкция.
  • ГЧ 024 е компактен в транспортно положение.

 

Цената е в лева без ДДС

1 300.00лв.
Грайфер челюстен за трупи ГЧ 036

ГЧ 036 е двучелюстен грайфер за дървени трупи.

Той има съвременна конструкция от подсилен тип. Грайферът е компактен за транспортно положение.

 

Цената е в лева без ДДС

1 700.00лв.
Ротатор без фланец GR30

Ротатора без фланец GR30 е предназначен за товари до 3 тона

 

 

Ротатор без фланец GR46

Ротатора без фланец GR30 е предназначен за товари до 4.5 тона

 

 

Ротатор без фланец GR60 DB

Ротатора без фланец GR60 DB е предназначен за товари до 6 тона

 

 

Ротатор с фланец GR30 PFR

Ротатора с фланец GR30 PFR е предназначен за товари до 3 тона

 

 

Ротатор с фланец GR463

Ротатора с фланец GR463 е предназначен за товари до 4.5 тона

 

Ротатор с фланец GR465

Ротатора с фланец GR465 е предназначен за товари до 4.5 тона

 

 

Ротатор с фланец GR603 DB

Ротатора с фланец GR603 DB е предназначен за товари до 6 тона