Грайфер челюстен за трупи ГЧ 024

Грайфер челюстен за трупи ГЧ 024

  • ГЧ 024 е двучелюстен грайфер за монтаж към хидравлични кранове за работа с дървени трупи.
  • ГЧ 024 разполага с надеждна и функционална конструкция.
  • ГЧ 024 е с подсилена конструкция.
  • ГЧ 024 е компактен в транспортно положение.

 

Цената е в лева без ДДС

Цена: 1300.00лв.

Ефективна захватна площ   0,24 м2
Максимален товар   2000 кг
Максимално отваряне на челюстите   1300 мм
Минимално захващане на челюстите   ø100 мм
Работно налягане   200 бар
Тип на задвижване на челюстите  челюстен, плаващ хидравличен цилиндър
Тегло   150 кг
  • Грайфер челюстен
  • Ротатор безконечен