Грайфер челюстен за трупи ГЧ 024

Грайфер челюстен за трупи ГЧ 024

  • ГЧ 024 е двучелюстен грайфер за монтаж към хидравлични кранове за работа с дървени трупи.
  • ГЧ 024 разполага с надеждна и функционална конструкция.
  • ГЧ 024 е с подсилена конструкция.
  • ГЧ 024 е компактен в транспортно положение.

 

Цената е в лева без ДДС

Цена: 1300.00лв.

Ефективна захватна площ   0.24 м2
Максимален товар   2000 кг
Максимално отваряне на челюстите   1.30 м
Минимално захващане на челюстите   ø 0.1 м
Работно налягане   200 бар
Тип на задвижване на челюстите  челюстен, плаващ хидравличен цилиндър
Тегло   150 кг
  • Грайфер челюстен
  • Ротатор безконечен