Грайфер за безчокерен извоз на дървени трупи ГБИ 22

Грайфер за безчокерен извоз на дървени трупи ГБИ 22

ГБИ 22 е двучелюстен грайфер за безчокерен извоз на цели стъбла и дълги стъблени секции до временните складове  без помоща на въжета и чокери. Грайфера е с къса стрела завършваща с две челюсти за захващане на товара.  Възможните движения на грайфера са: отваряне и затваряне, завъртане в ляво и дясно на стрелата, повдигане и спускане.

ГБИ 22 се монтира към триточкова навесна система на базовия трактор. За свързване на хидравликата базовият трактор трябва да има две двойки хидравлични извода.

 

Цена в лева без ДДС

Цена: 3000.00лв.

​ 
Максимално отваряне на челюстите 2.2 м
Товароносимост 2000 кг
Работно налягане 180 бар
Тегло 300 кг
Прикачване към трактора триточково