Ротатор без фланец GR30

Ротатор без фланец GR30

Ротатора без фланец GR30 е предназначен за товари до 3 тона

 

 


Ъгъл на въртене   360o
Максимално статично осово натоварване   30 kN
Максимално динамично осово натоварване   15 kN
Въртящ момент при налягане от 250 bar (25 MPa)   800 Nm
Препоръчителен дебит на маслото   20 л/мин
Тегло   18 кг

 

Технически данни

 
 
       Техническо ръковедство