Ротатор без фланец GR60 DB

Ротатор без фланец GR60 DB

Ротатора без фланец GR60 DB е предназначен за товари до 6 тона

 

 


Ъгъл на въртене   360o
Максимално статично осово натоварване   +60/-50 kN
Максимално динамично осово натоварване   +30/-25 kN
Въртящ момент при налягане от 250 bar (25 MPa)   1800 Nm
Препоръчителен дебит на маслото   25 л/мин
Тегло   36 кг

 

Технически данни

 
 
       Техническо ръковедство