Ротатор с фланец GR465

Ротатор с фланец GR465

Ротатора с фланец GR465 е предназначен за товари до 4.5 тона

 

 


Ъгъл на въртене   360o
Максимално статично осово натоварване   45 kN
Максимално динамично осово натоварване   25 kN
Въртящ момент при налягане от 250 bar (25 MPa)   1100 Nm
Препоръчителен дебит на маслото   20 л/мин
Тегло   27 кг

 

Технически данни

 
 
       Техническо ръковедство