Ротатор с фланец GR603 DB

Ротатор с фланец GR603 DB

Ротатора с фланец GR603 DB е предназначен за товари до 6 тона

 

 


Ъгъл на въртене   360o
Максимално статично осово натоварване   +60/-50 kN
Максимално динамично осово натоварване   +30/-25 kN
Въртящ момент при налягане от 250 bar (25 MPa)   1800 Nm
Препоръчителен дебит на маслото   25 л/мин
Тегло   43 кг

 

Технически данни

 
 
       Техническо ръковедство