Русский

Политика конфиденциальности

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, „Бизон-Инс“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 

Информация относно Администратора на лични данни 
1.Наименование "Бизон-Инс" ООД
2.ЕИК : 123653456  
3.Седалище и адрес на управление: с. Копринка, общ. Казанлък, Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД
4.Адрес за упражняване на дейността: с. Копринка, общ. Казанлък, Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД
5.Данни за кореспонденция: с. Копринка, общ. Казанлък, Стопански двор, Производствена база –Бизон – ИНС ООД
6.Електронна поща : info@bizon-ins.com
7.Телефон.: 0887 7632208

Информация относно компетентния надзорен орган 
1.Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.Телефон:02 915 3 518
5.Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.Уеб сайт: www.cpdp.bg


„Бизон-Инс“ ООД осъществява дейността си в съответствие  със  Закона  за  защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка  с  обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
Чл. 1. (1)  „Бизон-Инс“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с регистрация на потребители, предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 
•Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
•Изпълнение на задълженията на „Бизон-Инс“ ООД по договор с Вас;
•Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Бизон-Инс“ ООД;
•За целите на легитимния интерес на „Бизон-Инс“ ООД.
(2)  „Бизон-Инс“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Бизон-Инс“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни. 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
Чл. 2. (1) „Бизон-Инс“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия уебсайт и за сключване на договор с дружеството, за закупуване на съответна/и стока/и, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели: 
♦ създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни свързани с попълване на Ваша поръчка;
♦ индивидуализация на страна по договора;
♦ регистрация на участник в събитие, организирано от „Бизон-Инс“ ООД;
♦ счетоводни цели;
♦ статистически цели;
♦ защита на информационната сигурност;
♦ обезпечаване на изпълнението на договора за закупуване на съответната стока или предоставяне на съответната услуга;
♦ изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на уебсайта ни и др.
♦ подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които  могат  да са от интерес за Вас;
♦ избиране на  съдържание, което да Ви бъде показано.
(2) „Бизон-Инс“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 
♦ законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
♦ ограничение на целите на обработване;
♦ съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
♦ точност и актуалност на данните;
♦ цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Бизон-Инс“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 
♦ изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Бизон-Инс“ ООД? 
Чл. 3. (1) „Бизон-Инс“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: 
♦ Регистрация на потребител в уебсайта и създаване на индивидуален потребитлески профил, и изпълнение на договор за предоставяне на  изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е създаване на профил, посредством който да може да се заяви и закупи съответна/и  стока/и, както и да се ползва съответна услуга. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието,  считаме,  че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
♦ Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
♦ Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре;
♦ Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) „Бизон-Инс“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 
♦ Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон) 
♦ Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 
♦ Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стоки, между „Бизон-Инс“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
♦ Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за имейл за технически контакт. 
♦ Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт. 
♦ Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стока, между „Бизон-Инс“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
♦ Други данни, които „Бизон-Инс“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил,  „Бизон-Инс“ ООД събира данни за използвания IP адрес. 
♦ Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. 
♦ Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR; 
♦ Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. 
♦ Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за закупуване на стоки чрез  използване на нашия уебсайт . 
♦ Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Бизон-Инс“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
(3)  „Бизон-Инс“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 
♦ разкриват расов или етнически произход;
♦ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
♦ генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от „Бизон-Инс“ ООД от лицата, за които се отнасят. 
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни 
Чл. 4. (1)  „Бизон-Инс“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Бизон-Инс“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 
(2) „Бизон-Инс“ ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Бизон-Инс“ ООД или друго. 
(3)  „Бизон-Инс“ ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

Предаване на вашите лични данни за обработване 
Чл. 5. (1) „Бизон-Инс“ ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 
(2) „Бизон-Инс“ ООД  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Бизон-Инс“ ООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст. 
(2) „Бизон-Инс“ ООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. 

Право на достъп 
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Бизон-Инс“ ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
(3)  „Бизон-Инс“ ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Бизон-Инс“ ООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Бизон-Инс“ ООД. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Бизон-Инс“ ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Бизон-Инс“ ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
♦ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
♦ Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
♦ Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
♦ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
♦ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Бизон-Инс“ ООД ;
♦ личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2)  „Бизон-Инс“ ООД  не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 
♦ за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
♦ за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
♦ по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
♦ за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
♦ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
♦ За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Бизон-Инс“ ООД  , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Бизон-Инс“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Бизон-Инс“ ООД . 
♦  „Бизон-Инс“ ООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 
Чл. 10. Вие имате право да изискате от  „Бизон-Инс“ ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 
♦ оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Бизон-Инс“ ООД  да провери точността на личните данни;
♦ обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
♦ „Бизон-Инс“ ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
♦ Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Бизон-Инс“ ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост 
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Бизон-Инс“ ООД  , директно през Вашия профил или с искане по имейл. 
(2) Вие можете да поискате от „Бизон-Инс“ ООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на получаване на информация 
Чл. 12. Вие можете да поискате от „Бизон-Инс“ ООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Бизон-Инс“ ООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

Право на възражение 
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Бизон-Инс“ ООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
Чл. 14. (1) Ако  „Бизон-Инс“ ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
(2) „Бизон-Инс“ ООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако: 
♦ е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
♦ е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
♦ уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни 
Чл. 15. (1) За закупуване на стоката/ите чрез нашия уебсайт след подадена заявка от Ваша страна, „Бизон-Инс“ ООД  предава необходимата информация към съответната куриерска фирма, която обработва Вашите данни като администратор за целите на извършване на доставката на заявената/ите от Ваша страна стока/и. 
(2) „Бизон-Инс“ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 

Други разпоредби 
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. 
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. 
Чл. 20. (1). Когато възлагате на „Бизон-Инс“ ООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Бизон-Инс“ ООД действа в качеството на обработващ личните данни. 
(2). В случаите по ал. 1,  „Бизон-Инс“ ООД  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.  „Бизон-Инс“ ООД  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Бизон-Инс“ ООД  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 
Сайтът на „Бизон-Инс“ ООД  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.  
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Видове бисквитки, които използваме: 
♦ Задължителни бисквитки 
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане  и др. 
♦ Аналитични бисквитки 
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 
♦ Функционални бисквитки 
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт. 
♦ Бисквитки за прецизно таргетиране 
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

Какви мерки за сигурност сме предприели в „Бизон-Инс“ ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура? 
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания.
Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. 
Положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, като имаме внедрена, система за сигурност на цялата ни инфраструктура.

Cвяжитесь с нами:

   Tel: +359(878)814091                              (на русском)

   Tel: +359(887)632208  

   Fax: +359(4351)2710

   Email: info@bizon-ins.com

 

Найдите нас:


© 2016 - 2024 Все права защищены