Машините за разцепване на дърва се използват за подготвката на дърва за огрев. Те биват вертикално и хоризонтално разположени и могат да се задвижват от електрически двигател, двигател с вътрешно горене (бензинов или дизелов). Също така може да се задвижват от вала за отнемане на мощност (ВОМ) на трактор.