За контакти:   0887632208   0885000441

Български
Фреза за окопаване на рози ФОР-02A

Фрезата за окопаване на рози е предназначена за фрезоване на почвата в реда между растенията за премахване на плевели и разрохване на почвата.

ФОР-02А е автоматична машина, която се прикачва към (предна или задна) триточкова навесна система на трактора. От трактора се използват: една двойка хидравлични изводи; ел. захранване на комондното табло от 12V.

ФОР-02А позволява:

  • разгъване на работните фрези до широчина от 3.3 метра. При транспортиране рамената на фрезите се прибират до габарита на трактора;
  • възможност за регулиране височината на фрезоващата глава в зависимост от наклона на терана и необходимата дълбочина на фрезоване;
  • отклоняване на работните органи на фрезата с помощта на ел. опипвач, който отчита корена на растението и не позволява неговото нараняване.

Всичките функции се управляват от кабината на трактора чрез таблото за управление.

Фреза за окопаване на лавандула ФОЛ-02A

Фрезата за окопаване на лавандула е предназначена за фрезоване на почвата в реда между растенията за премахване на плевели и разрохване на почвата.

ФОЛ-02А е автоматична машина, която се прикачва към (предна или задна) триточкова навесна система на трактора. От трактора се използват: една двойка хидравлични изводи; ел. захранване на комондното табло от 12V.

ФОЛ-02А позволява:

  • Да се позиционират работните фрези до широчина НА ОБРАБОТКАТА 0-0.5 метра;
  • При транспортиране рамената на фрезите се прибират до габарита на трактора;
  • възможност за регулиране височината на фрезоващата глава в зависимост от наклона, терана и необходимата дълбочина на фрезоване;
  • два режима за отклоняване на работните органи:

1) Автоматичен режим - използват се ел. опипвачи, които засичат растението и не позволяват на фрезата да нарани лавандулата.

2) Ръчен режим - този режим се превключва от таблото за управление на фрезата. При него ел. опипвачите НЕ работят. Отклоняването на фрезите става по преценка на водача като използва съответните команди на таблото за управление.

 Всичките функции се управляват от кабината на трактора чрез таблото за управление.

© 2016 - 2024 Всички права запазени